Биорафинерии

Използването на възобновяеми суровини през следващите години и десетилетия ще придобият голямо значение и ще променят икономиките в безпрецедентен мащаб. Химическата индустрия и индустриалната Биотехнология  ще използват като алтернатива изцяло Биомаса.

Трансформация /Превръщане

Трансформацията на  биомаса и селскостопански суровини в продукти като химикали,биополимери, материали и стоки, обаче изисква  принципно нови технологии ,които излизат далеч извън рамките  на технологиите за обработка на възобновяеми суровини за градински изделия или ПДЧ например. Такива комплексни технологии биват наричани „биорафинерии ”или „зелени биорафинерии”

Учейки се от петролната химия

Успехът на химическата промишленост се основава на един модулен принцип.От прости основни материали чрез химични реакции се произвеждат сложни междинни продукти.Те от своя страна могат да бъдат преработени в последващи и крайни такива.

Химията се научи от петролната такава да използва лесни и точно определени химически суровини и да ги превръща в рафинирани .Триумфът на пластмасата например не би бил възможен без тези точни познания  и прилагането  на този принцип.

Предаването на този технически опит в Биорафинериите  ще бъде една  важна задача.

Предвестникът САЩ

В момента  в САЩ постепенно се  прилагат  програми, които услесняват прехода и насочват към Биомаса- икономиката.Очаква се до 2030, 25 % от понастоящем изкопаеми суровини и 10 % масла и горива, ще бъдат  добивани и преработвани от една биологична суровина,с помощта на Биорафинерийните технологии.

Американското законодателство  и правителството, работят в тясна врзка със селското стопнаство , индустриалния и икономически сектор.

След правителствената програма „Biobased  Industrial Products”  от 2000 година насам, повече от 40 провинции , са стартирали собствена програма.

Все повече американски  компании са високо  оценени на фондовите пазари,въз основа на тяхната  устойчивост и производителност(Dow Jones Global Sustainability Index).

Американската  мащабна промишленост ( напр. Dow Chemical, E.I. du Pont de Nemours, Cargil Dow LLC, Genecor International INC.)   още през 2002   със своя собствена  визия и подходяща „пътна карта ”  подходи към темата „Биомаса- Индустрия ” успешно.

Европа в спалния вагон ? 

В ЕС  почти всички са запознати със значението на темата . Една европейска „пътна карта” определено ще бъде много полезна.

Инициативата „Биобазирани индустриални продукти ”, съставена от представители на  промишлеността, средната класа, научната и изследователска дейност, разработиха заедно стратегическия план „ Био Визия 2030”.

Членове на работната група са  Dow Deutschlnad  GmbH, Rheinmünster,

Dow EuropeGmbH, Horgen , biorafinery.de GmbH; Potsdam, Fraunhofer-ICT ,Karlsruhe-Pfinztal, biopo e.V., Teltow.

За повече информация  www.biorefinica.de

 

Back to Top