Пояс на зелената химия

Пояс на зелената химия е инициатива на Центъра за основаване и технологи, намиращ се на пристанище Щраубинг . – www.biocampus-straubing.de

Проектът „ Пояс на зелената химия” има за цел поетапно да изгради Био-рафинерии по поречието на река Дунав. Биогенните суровини ще бъдат добити на местно ниво, на регионално характеризирани и централно рафинирани.

С молба за подкрепа от Програма Централна европа ,INTERREG IV B желае партньори с помоща на които и под ръководството на BioCampus Straubing GmbH ( Био кампус Щраубинг ЕООД) ,зада се разработи план на действие по тази тема.

Фокусът тук е върху анализа на потенциала на биомасата,инфраструктурната даденост и на концепцията за стойността на биогенните суровини по поречието на река Дунав.

Проектът ще бъде важен принос към дейността на ЕС , да създаде нов европейски Дунавски макрорегион.

Технологичен Център София е член на клъстъра „ Възобновяеми ресурси” в Биокампус Щраубинг.

По поречието на българския Дунав в градовете Лом и Тутракан,ще бъдат създадени центрове за консултиране експлоатацията на „биогенни суровини”

 

Карта на пояса на зелената химия :

Map

Back to Top